Proizvodi SFS Paraćin već kod domaćih kupaca

Nakon što je 7. maja 2024. u Srpskoj fabrici stakla (SFS) u Paraćinu puštena prva probna proizvodnja ambalažnog stakla iz nove peći, domaći srpski kupci su ovih dana već primili prve naručene proizvode. Optimalni proizvodni kapacitet peći je 270 tona dnevno, a trenutno se na tri proizvodne linije u društvu napuni približno 350 paleta dnevno. …

Obaveštenje za javnost

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom, izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija i ukopanih rezervoara hidrantske vode.

115 godišnjica prve proizvodnje stakla

Srpska fabrika stakla 24. jula 2023. obeležava 115 godina od prve proizvodnje staklenih proizvoda. U svojih više od 100 godina rada, fabrika stakla se već suočila sa mnogim izazovima, ali tradicija paraćinskog stakla ostaje čvrsto ukorenjena u vrednostima SFS, a značajna je i za jugoslovenski i nacionalni razvoj staklarstva. Vizija Srpske fabrike stakla u Paraćinu …

Srpska fabrika stakla doo Paraćin (SFS) započela je realizaciju plana sanacije, koji će obezbediti stabilno poslovanje kompanije u periodu do puštanja u rad nove peći

Paraćin, 6. jun 2023. – Rukovodstvo kompanije je danas na skupu radnika predstavilo plan sanacije, čije je usvajanje bilo neophodno nakon oštećenja centralne staklarske peći krajem marta ove godine i usled toga smanjene proizvodnje. Planom je predviđeno sprovođenje svih neophodnih aktivnosti kako bi SFS već u drugoj polovini 2024. godine mogla da pokrene investiciju u …

Statusna promena – transformacija Srpske Fabrike Stakla Paraćin

Obaveštavamo Vas da je Skupština privrednog društva SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN početkom ove godine donela odluku o promeni pravne forme Društva. Društvo će tako, umesto kao akcionarsko društvo, poslovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Novo poslovno ime Društva je: SRPSKA FABRIKA STAKLA DOO PARAĆIN   Skračeno poslovno ime Društva je: SFS DOO PARAĆIN Sedište …

SFS Paraćin je zbog oštećene staklarske peći prisiljena da privremeno smanji proizvodnju

U Staklari SFS Paraćin se u nedelju, dana 26. 3. 2023, delimično srušio unutrašnji zid u staklarskoj peći, zbog čega je peć u kontrolisanom postupku pražnjenja. U nesreći nije došlo do povreda radnika u fabrici, niti do izlivanja staklene mase. Radi se o peći, koja je bila dotrajala i za koju su se novi vlasnik …

Premijerka Vlade Republike Srbije posetila SFS u Paraćinu

Premijerka Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, posetila je početkom decembra SFS u Paraćinu. Na ovom posebnom događaju, predsednik Upravnog odbora GlobalGlass-a, Igor Lah i generalni direktor Steklarne Hrastnik i direktor SFS-a, Peter Čas, pored premijerke, ugostili su i druge visoke goste, među kojima su bili i ministar unutrašnje i spoljne trgovine, Tomislav Momirović, ambasador Republike …

Staklara SFS Paraćin zajedno sa slovenačkom Steklarnom Hrastnik ka ambicioznim razvojnim ciljevima

Steklarna Hrastnik, slovenačko preduzeće za razvoj i proizvodnju vrhunske staklene ambalaže, preko svog vlasnika GlobalGlass iz Švajcarske, preuzima staklaru SFS Paraćin u Srbiji. Steklarna Hrastnik je jedan od vodećih evropskih ponuđača specijalnog ambalažnog stakla sa izuzetnim potencijalom za dalji rast, širenje poslovanja i jačanje tržišnog udela. Investicijom u staklaru SFS Paraćin, koja je pre preuzimanja …