Srpska fabrika stakla doo Paraćin (SFS) započela je realizaciju plana sanacije, koji će obezbediti stabilno poslovanje kompanije u periodu do puštanja u rad nove peći

Paraćin, 6. jun 2023. – Rukovodstvo kompanije je danas na skupu radnika predstavilo plan sanacije, čije je usvajanje bilo neophodno nakon oštećenja centralne staklarske peći krajem marta ove godine i usled toga smanjene proizvodnje. Planom je predviđeno sprovođenje svih neophodnih aktivnosti kako bi SFS već u drugoj polovini 2024. godine mogla da pokrene investiciju u novu peć i kao rezultat toga ponovo poveća proizvodnju, a istovremeno obezbedi stabilno poslovanje kompanije u međuvremenu. U međuvremenu, kompanija će, zajedno sa agencijom, sprovesti program razrešavanja viška radnika, po čijem završetku će u periodu do puštanja u rad nove peći zadržati oko 380 radnih mesta, a očekuje se da će u drugoj polovini 2024. ponovo zapošljavati.

 

Strateški vlasnik i celokupno rukovodstvo kompanije nastaviće da se zalažu za što skoriji završetak već zadanih investicija i rezultirajuće ponovno povećanje proizvodnje i ponovno zapošljavanje. Već je u toku realizacija svih potrebnih porudžbina i investicija za isporuku nove peći. Početak montažnih radova za novu peć planiran je za prvi kvartal 2024., a pritom je vrednost investicije procenjena na više od 40 miliona evra ili 4,6 milijardi dinara.  Uslediće početak proizvodnje u novoj peći, postepeno povećanje proizvodnje na 280 tona/mesec i ponovno zapošljavanje.

 

U međuvremenu, kompanija će poslovati sa smanjenim obimom proizvodnje – na nivou od 53 tone/dan, što znači približno 30% dosadašnjeg kapaciteta, i obezbedit će realizacijiu svih tekućih radova redovnog održavanja. Istovremeno će se odvijati intenzivna obuka ključnih kadrova, kako u Srbiji, tako i u Sloveniji, odnosno na lokaciji u Hrastniku.

 

Naš zajednički zadatak je da u narednim mesecima i godinama zajedno aktivno surađujemo na ostvarivanju zajedničkog cilja: modernizaciji i povećanju proizvodnje, čime ćemo obezbediti razvojni i uspešni put SFS Paraćin u narednim decenijama. Staklara Hrastnik i Global Glass vide Paraćin kao dugoročnu stratešku investiciju, koja zahteva ulaganje kako u tehnologiju, tako i u ljude i njihovo znanje. Toga smo itekako svesni u rukovodstvu“, istakao je mag. Peter Čas, generalni direktor SFS i Steklarne Hrastnik.