O nama

Dve godine nakon požara u Minhovoj fabrici tkanina, grupa beogradskih trgovaca na čelu sa Milivojem M. Popovićem, izrazila je želju da na prostoru oštećene fabrike tkanina izgradi fabriku stakla. Potreba za fabrikom stakla u Srbiji bila je opravdana jer se staklo u to vreme uvozilo. Fabrika je izgrađena akcionarskim kapitalom i podignuta je prva peć sa 14 kazana za ručnu proizvodnju. Zaposleno je oko 350 radnika za proizvodnju šupljeg i presovanog stakla. Tokom godina, fabrika staklene ambalaže je kontinuirano radila na tehnološkom, informacionom, ekološkom i organizacionom napretku kako bi održala korak sa rastućim standardima i trendovima u industriji stakla.

Danas Srpska fabrika stakla u Paraćinu, podružnica GlobalGlass Grupe, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu. Kompanija se oslanja na svoju dugu tradiciju, unapređuje postojeće tehnologije i uvodi nove, sa strateškim opredeljenjem da daje prioritet kvalitetu i bezbednosti u proizvodnji i poslovanju. Asortiman proizvoda obuhvata ambalažu za prehrambenu industriju, koja zahteva da svi stakleni proizvodi koji se koriste kao ambalaža ispunjavaju sve standarde bezbedne ambalaže za hranu.

GlobalGlass Grupa ima ambiciozne planove razvoja za evropsko tržište stakla i planira da investira preko 100 miliona evra u narednim godinama kako bi modernizovala i proširila svoje poslovanje.