Proizvodi

Naši proizvodi

Srpska fabrika stakla je specijalizovana za proizvodnju ambalaže sa fokusom na rešenja za staklenu ambalažu za piće i hranu.

Preuzmite kompletan katalog kolekcije