Statusna promena – transformacija Srpske Fabrike Stakla Paraćin

Obaveštavamo Vas da je Skupština privrednog društva SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN početkom ove godine donela odluku o promeni pravne forme Društva.

Društvo će tako, umesto kao akcionarsko društvo, poslovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Novo poslovno ime Društva je: SRPSKA FABRIKA STAKLA DOO PARAĆIN  

Skračeno poslovno ime Društva je: SFS DOO PARAĆIN

Sedište Društva, matični broj i poreski identifikacioni broj ostaju nepromenjeni.