SFS Paraćin je zbog oštećene staklarske peći prisiljena da privremeno smanji proizvodnju

U Staklari SFS Paraćin se u nedelju, dana 26. 3. 2023, delimično srušio unutrašnji zid u staklarskoj peći, zbog čega je peć u kontrolisanom postupku pražnjenja. U nesreći nije došlo do povreda radnika u fabrici, niti do izlivanja staklene mase. Radi se o peći, koja je bila dotrajala i za koju su se novi vlasnik fabrike, zajedno sa rukovodstvom, poslednjih meseci aktivno trudili da joj produže radni vek odgovarajućim radovima održavanja i ulaganjem. Investicioni planovi društva teku nesmetano dalje, između ostalog i projekat izgradnje zamenske peći, koji je već u toku, a ona bi trebalo da počne sa radom početkom sledeće godine. U međuvremenu će društvo doneti potrebne mere, da se obezbedi stabilno poslovanje, uključujući smanjenje broja zaposlenih preraspoređivanjem i prevremenim penzionisanjem.

Poslednjih meseci je društvo uložilo mnogo sredstava u to, da peć, izgrađenu 2014. godine, mogu privremeno da obnove, ali je dotrajalost učinila svoje i peć je do daljeg neupotrebljiva. To znači i prekid većeg dela proizvodnje, jer će preduzeće u sledećim mesecima da radi sa oko 30 % kapaciteta sa manjom peći. Svi postupci za izgradnju nove zamenske peći su otpočeti mesecima unazad i nesmetano teku i dalje. Rukovodstvo društva će uložiti sve napore u to, da ova peć bude isporučena u roku i da se proizvodnja na lokaciji ponovo poveća.

Da bi se obezbedilo stabilno poslovanje u međuvremenu, do izgradnje nove peći, društvo će biti primorano, da uvede najhitnije kadrovske mere, koje će uključivati preraspoređivanja i prevremeno penzionisanje. U periodu do ponovnog pokretanja pune proizvodnje kroz oko godinu dana, društvo će moći da sačuva okvirno nešto više od polovine sadašnjih radnih mesta, i to preko rada na postojećoj manjoj peći te na potrebnim radovima za remont i održavanje. Približno 50 radnika će se u međuvremenu stručno usavršavati i obrazovati u Sloveniji, u Steklarni Hrastnik, gde će se upoznati sa svim potrebnim radnim procesima na različitim radnim područjima, sve sa ciljem, da pokretanje nove peći u 2024. godini protekne nesmetano.

Istovremeno, sa pokretanjem nove peći na početku 2024. godine, nesmetano će teći planirana investicija u novu B peć, koja će od 2025. godine zajedno sa postojećim kapacitetima obezbeđivati oko 450 radnih mesta te dodatnih 500 tona godišnje proizvodnje. Svi zaposleni su o događaju i planiranim merama već obavešteni.  Najpogođenijim grupama zaposlenih će društvo u međuperiodu ponuditi svu raspoloživu pomoć i podršku sa ciljem očuvanja što većeg broja radnih mesta i premošćavanja perioda smanjenih potreba u proizvodnji.